trúc xinh trúc đứng đầu đình
em xinh em đứng gần sình cũng xinh
:)